Konferansen foregår på Clarion Hotell i Oslo, 13. -14. april. Hvis ikke du har mulighet til å komme til Oslo, kan du følge juss-parallellen og fellesdelene på stream.

Fredag 14. april skal NBBLs styreleder, og adm. dir. i Ofoten og Midt-Troms Boligbyggerlag, Kirstin Leiros snakke om «Boligbyggelaget som samarbeidspartner med kommunen om leie til eie»

Her kan du lese om konferansen, programmet, og melde deg på