All stor næringsutvikling er avhengig av å rekruttere arbeidskraft, og disse menneskene må ha et sted å bo. Dessuten er det konkurranse om arbeidskraften og den taper vi hvis vi ikke kan tilby ansatte boliger. Det var temaet da NBBL og Arendal Boligbyggelag inviterte til debatt onsdag under Arendalsuka.

Unngå snubletråder

Spesielt i første fase av industrietableringen vil det være størst behov for leieboliger. Erfaringer fra Skellefteå i Nord-Sverige, som startet batterifabrikk i 2021, er at boligmangelen har ført til vanvittige utleiepriser og vanskeliggjort industrisatsingen fordi ansatte ikke har hatt et sted å bo.

Regjeringens «batteristrategi» er en plan for hvordan Norge skal videreutvikle en sammenhengende og lønnsom batteriverdikjede. Dessverre snubler de ved ikke å inkludere helt nødvendig boligplanlegging i planen. Eksempelvis har Rana kommune i gjennomsnitt bygget 103 boliger per år, dette må økes til 400. Arendal kommune har i snitt bygget 250 per år, dette må økes til 500. Narvik kommune må øke årlig gjennomsnittlig boligbygging fra 15 i dag til 2-3000. Geir Waage, ordfører i Rana, uttrykte det med deres eget ny-ord: «vekstsjokk». For deres del vil bygging av 2.000 nye boliger i dagens tempo ta 25 år.

Bruk forsøksloven, innfør «fast-track» og lag pilotkommuner

Det ble en konstruktiv debatt på taket til Arendal Boligbyggelag. Både kommuner, politikere, boligbyggere og bransjen var rause med gode forslag og vilje til å samarbeide. Lene Vågslid (AP), leder av Stortingets kommunalkomite, kunne notere seg en liste med mange konkrete forslag til hvordan nødvendig boligbygging kan oppnås:

 • Boligutvikling må inn i batteristrategien
 • Det må utvikles nye modeller slik at vi kan jobbe smartere og raskere
 • Kommuner, bransje og regjering må samarbeide – ingen løser boligbehovet alene
 • Husbanken må få en sentral rolle og gode virkemidler
 • Regelverket for leieboliger må tilpasses
 • Bruk av alternative boligmodeller som går fra å leie til å eie
 • Det må åpnes for pilotkommuner
 • Økte ressurser til kommunal planlegging og saksbehandling, også hos Statsforvalteren.
 • Innføre «Fast-track» for boligplanlegging og godkjenning
 • Forenkling av plan- og bygningsloven
 • Bruk «Forsøksloven»
 • Alle politiske ressurser må dra lasset sammen. Vi må bygge ned barrierer og organisere «tvangssamarbeid» på tvers av for eksempel departementer

Staten inn på eiersiden i batterifabrikken i Arendal

Samme formiddag som denne debatten, presenterte næringsminister Jan Christian Vestre nyheten om at staten går inn på eiersiden i batterifabrikken Morrow i Arendal. Her lover han at staten skal stille opp med en kraftfull verktøykasse for å bidra til å få opp tempoet.

Vestre må huske på at det i denne verktøykassa også må være tiltak som bidrar til at boligbehovene kan dekkes. For vi lykkes ikke med en storstilt og fantastisk industriutvikling uten å satse på det som må til for å rekruttere og beholde arbeidskraften. Derfor er en planmessig satsing for å løse boligbehovet helt essensielt.