Det var bred enighet om at tiden er inne for å ta mer politisk kontroll over boligmarkedet, og at leie til eie-modeller er sentralt virkemiddel for å få flere inn i eid bolig.

Ønsker mer kontroll

I debatten deltok Hannah Gitmark, fagsjef i Agenda, Daniel Siraj, konserndirektør, OBOS, Siri Staalesen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og Heidi Nakken, statssekretær i Kommunaldepartementet.

Fredriksen henviste til mulighetene ved et tilsvarende trepartssamarbeid som i arbeidslivet:

– Staten må forenkle regelverket, kommunen må sikre byggeklare tomter og boligbyggerne må bygge mer.

Eierlinja sentral

Fredriksen påpekte at jo høyre andel som leier, jo større forskjeller blir det mellom folk. Denne trenden forsterkes av ulik tilgang på foreldrehjelp.

– Årsaken til den jevne formuesfordelingen vi har i dag handler om at mange eier egen bolig. Jeg er redd vi står ved et «tipping point»: Det kan ikke være sånn at man må ha hjelp fra foreldrene for å få råd til egen bolig.