Rundt om i Norge er det hundrevis av boligblokker. Mange er bygget på 60- og 70-tallet. Nå er det behov for oppgradering. Tre er et lett materiale som er egnet for påbygg i høyden. Prefabrikkerte løsninger i tre krever kort byggetid på byggeplass, som er gunstig når det bor folk i blokka fra før.

Påbygg i høyden med lette trekonstruksjoner er et kinderegg av muligheter: Bruk av allerede utbygde arealer og infrastruktur til nye boliger. Påbygg kan bidra til å finansiere energioppgradering av hele blokka og etterinstallering av heis. Slik begrenses ressurs- og materialbruk, og det blir klimaeffekter samtidig som eldre kan bli boende lenger i hjemmet.

Klima

Byggenæringen står for rundt 15 prosent av våre nasjonale klimagassutslipp, og bruker store materialressurser. Skal vi nå klima- og miljømål - og etablere en sirkulærøkonomi - må levetiden på dagens bygg forlenges og ressursbruken optimaliseres.

Treindustrien og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har i et prosjekt sett på mulighetene og hva som skal til for å få det til. TOBB, Vestbo og Sørlandet BBL har bidratt med eksempelborettslag, og flere andre boligbyggelag har gitt viktige innspill til arbeidet. Prosjektet har mottatt støtte fra Innovasjon Norge.

Her kan du lese om prosjektet og laste ned rapport.