NBBL mener ubalansen mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet i flere norske pressområder tilsier at sentralbanken bør øke renten raskere enn den ellers kunne ønske gitt den høye arbeidsledigheten. Over tid er det ikke sunt at noe er så godt som gratis, slik boliglån i dag er.

– Ingenting er gratis. Økonomien som helhet betaler en stor langsiktig pris når boligprisene stiger 10-15-20 prosent med påfølgende gjeldsvekst. Prisen er svekket finansiell stabilitet, svakere vekstevne i økonomien og at flere ikke har råd til å kjøpe seg egen bolig. Det skaper større sosiale forskjeller i generasjoner fremover, sier Fredriksen.

– Koronakrisen er ikke en «vanlig» økonomisk krise med sviktende etterspørsel. Det er ikke ønsket om å spare som har gitt et kraftig hopp i spareraten, men det skyldes tvunget sparing. Folk bruker derimot penger over en lav sko der det er mulig, slik som i bolig, bil, båt og hyttemarked. Også på andre varer som fritidstøy, møbler, plattinger osv. Det er veldig ulikt en typisk krise i økonomien, avslutter Fredriksen.