Bakgrunnen for forslaget er at det i dag er mange ulike offentlige registreringsordninger i EU. Disse registreringsordningene skal gjøre det mulig for særlig lokale myndigheter å sette begrensninger på korttidsutleien. Det er mange EU-land som har lovfestet slike begrensninger for å imøtegå boligmangel og økende leiepriser, av hensyn til bymiljøet, hindre fremveksten av et svart boligmarked eller beskytte etablerte aktører, eventuelt en kombinasjon av disse hensynene.

For å samordne disse registreringsordningen og sikre god datautveksling og statistikk, ønsker EU-kommisjonen å lage felleseuropeiske regler for innsamling og deling av informasjon om korttidsutleie.

EU-reglene er ikke egnet for den norske boligmodellen

I Norge er det også begrensninger i kortidsutleie av bolig. Men i motsetning til mange andre europeiske land er det styrene i borettslag og eierseksjonssameier som må håndheve disse reglene. Det er heller ingen offentlige registreringsordninger. De foreslåtte EU-reglene er derfor ikke egnet til å hindre ulovlig korttidsutleie i Norge. NBBL ønsker at også forretningsførere, slik som boligbyggelagene, skal kunne få denne informasjonen slik at borettslagene og sameiene enklere og mer effektivt kan håndheve begrensningene i korttidsutleie. Vi jobber nå med den felleseuropeiske interesseorganisasjonen for boligkooperativer, Housing Europe, for å få til endringer i forslaget.

Når det gjelder innsamling av data for skatteformål, regulerer ikke den foreslåtte forordningen dette. Her er det egne regler både på EU-nivå og nasjonalt. I Norge skal plattformer som videreformidler korttidsutleie av bolig gi opplysninger om utleieinntekter til Skatteetaten etter skatteforvaltningsloven § 7-5 åttende ledd. Det er skatt på korttidsutleie dersom den årlige utleieinntekten er på over kr. 10 000.

Mer informasjon om begrensningene i korttidsutleie i borettslagsloven og eierseksjonsloven, finner du her og mer informasjon om skatt på korttidsutleie finner du her.

Diverse relevante lenker

Europalov

Opplysninger som må gis av formidlere 

NOU om delingsøkonomi 

Høringsnotat om begrensninger i korttidsutleie 

Lovprop om begrensninger i utleie