– Det er gledelig at Enova kommer oss i møte og åpner for investeringsstøtte til borettslag og sameier. Enovas forslag er lovende og tar tidligere kritikk på alvor, sier Bård Folke Fredriksen, adm. dir. NBBL.

For å nå klimamålene og forbedre kraftbalansen har Energikommisjonen anslått et mål om å spare unødvendig strømforbruk i bygg med 20 terawattimer innen 2030.

– Før vi heiser flagget, må vi se hvilke konkret tiltak dette gjelder, og at det følger penger med. For det er avgjørende for at dette ikke bare blir pene ord på papiret. Regjeringen må følge det opp i statsbudsjettet med investeringsstøtte til modne og velprøvde løsninger som vi vet reduserer unødvendig energibruk i norske boliger og borettslag. Energikommisjonen har pekt på et stort potensial i norske boliger og borettslag, men det krever ny politikk som vi nå håper kommer, sier Bård Folke Fredriksen, adm. dir. i NBBL.

Les saken på Enovas hjemmeside

Les om saken i Aftenposten (+)