–Vårt forslag til ny nettleie gjør det gunstigere og lettere å spare strøm, og å produsere egen strøm. Det er bra for lommeboka. Samtidig gir vår løsning også økt nettutnyttelse. Det begrenser behovet for å investere i ny nettkapasitet. Det er bra for alle, sier administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelags Landsforbund.

Vi har alle et felles ønske om økt nettutnyttelse av hensyn til miljø og for å gi så lave nettkostnader som mulig for norske strømkunder, men det er helt avgjørende at modellen utformes på en enkel måte for forbrukerne.

–Det vi nå har kommet til enighet om er et bredt og fornuftig kompromiss. Jeg håper derfor regjeringen vil gjennomgå forskriften for å få en mer fornuftig og forståelig nettleie slik denne alliansen foreslår, sier Bård Folke Fredriksen til NRK

Dette er de fem felles anbefalingene som 15 interesseorganisasjoner og nettselskapene stiller seg bak og som nå er overlevert Olje- og energidepartementet.

  1. Energiledd som utgjør minimum av 50 prosent av nettselskapenes inntekter
  2. Forenklet tidsdifferensiering av energiledd
  3. Et kapasitetsbasert fastledd
  4. Innføring av ny nettleiemodell fra 1. juli 2022
  5. Evaluering av ny nettleie høsten 2024