NBBL og 26 andre organisasjoner ber derfor regjeringen om å bevilge 1 milliard kroner i statsbudsjettet for 2023 som skal gå til å støtte velprøvde og modne energitiltak i husholdninger, og herunder borettslag og sameier. I tillegg ber vi om egne målrettede ordninger for energitiltak i næringsbygg, kommuner og landbruk.

–God forsyningssikkerhet innebærer minst 10 prosent kraftoverskudd i et normalår. Det må handles raskt for å få i gang tiltak som gir bedret kraftbalanse i denne stortingsperioden. Energitiltak i bygg som gir mindre forbruk og økt egenproduksjon av strøm er den raskeste veien for å unngå kraftkrise og fremtidige strømprissjokk, sier Bård Folke Fredriksen, adm. dir. NBBL.

NBBL har i tillegg sendt brev til SV og Aps stortingsgrupper, og politisk ledelse i klima- og miljødepartementet der vi foreslår konkrete tiltak i boliger som sparer strøm, produserer strøm, reduserer klimautslipp, frigjør kraft til transport og industri og reduserer husholdningens energikostnader.

–Det har heldigvis vært stor politisk vilje til å hjelpe husholdningene med akutte tiltak mot rekordhøye strømpriser denne vinteren. Men det er også avgjørende at regjeringen bevilger midler til varige tiltak som energieffektivisering og egenproduksjon, slik at husholdningene blir mindre sårbare for nye perioder med rekordhøye strømpriser, avslutter Bård Folke Fredriksen.

Her kan du lese om saken i NRK