21 av Haubos 72 planlagte leiligheter ved gamle Park Hotell sør i Haugesund er nå solgt. Fulltegningsforsikring gjennom NBBL gjør at de kan sette i gang byggingen når de har solgt 30,5 prosent av leilighetene.

- Vi må opp i 22 før vi kan trykke på startknappen. Vi håper gravearbeid kan starte i februar, forteller HAUBO-sjef Svend Inge Stueland til Haugesund Avis.

Håpet er at kjøperne kommer etter hvert som det begynner å graves og bygges, fortsetter Stueland til avisen.

Økende etterspørsel

NBBL Fulltegningsforsikring har et forhåndssalgskrav på ned til 30 prosent i antall boliger, som gir en raskere igangsetting av boligprosjekter.

- Vi har veldig høy grad av gjenkjøp hos oss og årsakene til det er mange. Forsikringen sikrer igangsetting på 30 prosent, som igjen gjør at de som venter på byggestart kommer raskere på banen og kjøper bolig og også en trygghet for utbygger og bank om at markedsrisikoen håndteres av fulltegningsforsikring , sier Arne Vinorum, administrerende direktør i NBBL Fulltegningsforsikring.

Selskapet har forsikret borettslag og sameier over hele landet siden 1994 og ser en stadig økende etterspørsel etter fulltegningsforsikringen.

- Utbyggernes prosjekter blir stadig større og mer sammensatte på grunn av fortetting, og myndighetenes- og markedets krav til bærekraft. Sammen med fulltegning får utbygger sikret sine økonomiske interesser, i tillegg kan utbygger benytte seg av fulltegnings gode kompetanse på boligproduktet som en ekstratjeneste.