- Alle husholdninger skal få støtte. Det er en ekstrem situasjon – høye strømpriser. Mange sliter økonomisk. Vi skal hjelpe dem. Det er budskapet fra regjeringspartiene. Det uttaler leder i stortingets energi- og miljøkomite, Terje Lien Aasland (AP) til NTB.

For NBBL er det en selvfølge at like strømkostnader skal kompenseres likt uavhengig av om man har fellesmålere eller ikke, eller om man bor i enebolig, borettslag eller sameie.

- Vi er glade for at regjeringen har skjønt den urimelige situasjonen som folk i borettslag og sameier med fellesmålere havnet i og vil finne løsninger som gjør at de ikke blir forskjellsbehandlet. Vår dialog med NVE og regjeringen viser at det er mulig å finne en løsning, og at den kan komme på plass raskt. Viktige innvendinger bør med dette bli ivaretatt, og NBBL og boligbyggelagene bidrar gjerne til utformingen av disse praktiske løsningene, sier Bård Folke Fredriksen, adm. dir. i NBBL.

Sak publisert på NBBL.no onsdag 15.12:

NBBL har god tro på en strømløsning

NBBL og Obos har hatt samtaler med toppledelsen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NBBL har i tillegg hatt tilsvarende møte med olje- og energidepartementet (OED) med ønske om at regjeringens strømhjelp også skal omfatte forbruk registrert over fellesmålerne og fullt ut gjelde for husstander i borettslag og sameier.

NBBL ber om at regjeringen gir full likebehandling av alle husholdninger slik at fellesmålt strøm for de som bor i borettslag og sameier blir inkludert og en del av kompensasjonsordningen. I det som ble presentert lørdag 12.12 var kompensasjonsordningen utelukkende knyttet til strømforbruk over de individuelle målerne til hver leilighet. For enkelte boliger kan fellesmålt strøm utgjøre så mye som 80 prosent av husholdningens totale strømkostnad. Det betyr at mer enn 25 prosent av landets boligeiere i borettslag og sameier får en mye dårligere kompensasjon hvis de ikke blir inkludert i regjeringens strømpakke.

For NBBL handler dette om hvordan like strømutgifter i folks hjem kan kompenseres likt uavhengig av om den registreres over individuell måler eller over en fellesmåler.

- Vi har hatt konstruktiv dialog med politisk ledelse i departementet og NVE. Slik det ser ut nå har vi store forhåpninger til at regjeringen denne uken kan berolige og erklære at en løsning for likebehandling vil etableres, muligens med en litt annen teknisk innretning enn den foreslåtte ordningen, forklarer Bård Folke Fredriksen, adm. dir. i NBBL.

Sak publisert på NBBL.no søndag 12.12:

Organisasjonsnummeret hindrer vanlige folk å få strømhjelp fra regjeringen

Krisepakken som regjeringen lanserte mot høye strømpriser gjelder ikke for sameier og borettslag som har oppvarming, strøm og varmtvann på fellesmåler.

Regjeringens bidrag for å bøte på folks høye strømregninger er å dekke halvparten av det som overstiger en spotpris på 70 øre per kilowattime. Dette skal gjelde fra desember, men gjelder ikke folk som bor i borettslag og sameier med felles strømmåler.

Årsaken til at de faller utenfor fellesskapet som skal hjelpes av regjeringen er at selve borettslaget regnes som næringskunde fordi det har et organisasjonsnummer, mens hver leilighet regnes som en husholdning. En rekke borettslag og sameier har allerede varslet at de må skru opp fellesutgiftene for å dekke økte strømkostnader.

– Det virker helt urimelig at villahuseiere og rekkehuseiere skal få kompensasjon for alt over 70 øre per kilowattime, mens borettslag ikke får. Det er veldig formalistisk å utelukke borettslag og sameier fordi de har et organisasjonsnummer, og nærmest skal være et selskap som driver næringsdrift. Et borettslag er først og fremst boligen til folk og en organisasjon folk eier selv. Da er det helt rimelig at de får nøyaktig samme kompensasjon, sier Bård Folke Fredriksen til NRK.

Her kan du lese noen av mediesakene hvor NBBL uttalte seg om saken 12.12:

TV2

NRK

E24

Nettavisen