Partiene som forsøker å danne ny regjering har som mål å redusere forskjellene mellom folk. Derfor håper NBBL at den nye regjeringen treffer tiltak som gjør det lettere å etablere seg i egen bolig.

– Når flere eier egen bolig bidrar det til jevnere formuesfordeling, og dermed mindre forskjeller. Derfor er det en stor utfordring at flere ufrivillig må leie, og særlig blant de med lavest inntekt, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Nok boligbygging stagger prisveksten

Regjeringen bør om fire år måles på om flere eier egen bolig enn i dag, mener Fredriksen.

– Norge kan bli et veldig annerledes land om vi ikke makter å opprettholde at om lag 80 prosent og helst øke andelen som eier egen bolig.

Han understreker at høy og stabil boligbygging er helt nødvendig for å stagge boligprisveksten, og at det er et offentlig ansvar å tilrettelegge slik at boligbyggelag og andre utbyggere kan levere stabil boligbygging. Alternative modeller som Leie-til-eie og Deleie som stadig flere boligbyggelag tilbyr kan være viktige bidragsytere.

Regjeringen må få med seg vanlige folk

99 prosent av boligene våre er allerede bygget. Og siden den ene prosenten nye boliger som bygges i stor grad allerede er klimavennlige, må klimainnsatsen rettes mot rehabilitering av eksisterende boliger. Det er et stort potensiale for klimagevinster i boligbyggelagenes over 14.700 borettslag og sameier. Men det forutsetter økonomiske incentiver som gjør det attraktivt for boligeiere og styrene i boligselskapene bidra til reduksjon av klimagasser.

– Derfor er ENØK-tak i boligmassen god klimapolitikk, sier NBBL-sjefen, som håper regjeringen også vil lage egne støtteordninger for borettslag og sameier i regi av ENOVA. Det er tross alt husholdningene som finansierer ENOVA, og i dag ikke får støtte for noe i nærheten av det som innbetales.