– Det er svært skuffende at regjeringen utsetter likebehandling av borettslag og sameier med eneboliger og rekkehus som i dag nyter godt av fritak for nettleie og elavgift for egenprodusert solenergi. Med NVEs positive innstilling lå alt til rette for at tilsvarende fritak skulle bli innført for borettslag og sameier fra nyttår. Norge trenger mer fornybar energi, og en ordning slik NVE har foreslått vil gi sterkere incentiver for lokal kraftproduksjon, sier Bård Folke Fredriksen, adm.dir. NBBL

– Dersom dette bare er en utsettelse av iverksettelsen i påvente av å få på plass administrative rutiner i nettselskapene, taper vi bare verdifull tid. Dersom denne utsettelsen innebærer endringer i forskriftens innhold frykter jeg at dette setter solcelleutbyggingen flere år tilbake. Den foreslåtte forskriften er ment å stimulere til økt lokal energiproduksjon. Skal vi lykkes med det grønne skiftet, må det lønne seg å gjøre grønne valg. Vi må få vanlige folk med oss, avslutter Fredriksen.

Kilde: Europower