Det sa Bård Folke Fredriksen, adm. dir. NBBL i forbindelse med en fersk rapport fra NBBL, Solenergiklyngen og Nelfo, som ble presentert på Arendalsuka.

- Rapporten bekrefter at det er et kjempestort potensial med solceller på fasader og tak av borettslag og sameier og som kan gi husholdningene rimelig strøm og bedre kraftbalansen raskt. Solenergi på bygg er også den minst konfliktfulle energien vi kan produsere. Så nå må regjeringen lage en handlingsplan med helt konkrete tiltak som vil engasjere norske boligeiere til et raskt og konfliktfritt kraftløft. For vi er avhengig av å få folk og bedrifter som skal investere i solkraftanlegg med oss på dette løftet, sa Bård Folke Fredriksen, adm. dir. NBBL.

Solkraft utgjorde rundt 1 promille av norsk strømproduksjonen ved inngangen i 2022, og på få år skal solkraften vokse til 5 prosent.

- Vi må også komme i gang med områdeløsninger for deling av lokalprodusert solenergi. Ett av de viktige funnene i rapporten er at høyest mulig andel egen- og lokalbruk av solkraften er bra for alle, også for kraftnettet. Da må grensene for deling raskt økes og utvides slik at strømsalg mellom bygg og eiendommer blir enkelt og ubyråkratisk, avsluttet Bård Folke Fredriksen, adm. dir. i NBBL og medlem av regjeringens Energikommisjon.

Rapporten er nå på høring

"Solkraft i bygningsmassen og samfunnet - 8 TWh i 2030 - trygt, smart og kostnadseffektivt på nett"

Send skriftlig innspill på epost til: hakon.person@multiconsult.no

Bruk gjerne emnefelt «Tilbakemelding på høringsutgave av rapport: Solkraft i Bygningsmassen og Samfunnet»

Høringsfrist 15. september 2023