– Bolig er viktig for alle, og NBBL er en kraftfull interessepolitisk organisasjon. Jeg gleder meg til å bli en del av NBBL-teamet som setter boligpolitikk på dagsorden hver eneste dag. Det at boligbyggelagene har over 1 million medlemmer og forvalter 550.000 boliger, gjør organisasjonen sterk og inspirerende å jobbe for.

Sentral stilling

Som landets største interessepolitiske organisasjon innen bolig er dette en viktig stilling både for NBBL, boligbyggelagene og deres medlemmer, og ikke minst for påvirkning av boligpolitikken.

– Jeg er svært glad på NBBLs vegne for at Stryken har takket ja til å bli en del av NBBL. Stryken har en interessant og verdifull kombinasjon av egenskaper og erfaringer. Han har forskerens grundige blikk, journalistens øye for nyheter og politikk, og kommuniserer godt. Dette sammen med hans ledererfaringer gjør ham til et verdifullt medlem i NBBLs ledergruppe, sier Bård Folke Fredriksen, adm. dir. i NBBL

Stryken starter i NBBL om kort tid.

;