Den nye forskriften innebærer blant annet at bygningssakkyndige må undersøke:

  • de rommene og delene av boligen som er utsatt for fukt, slik som våtrom, tak, vinduer, yttervegger, grunnmur og rom under terreng
  • enkel undersøkelse av det elektriske anlegget om det er mer enn fem år siden forrige eltilsyn
  • påpeke åpenbare lovlighetsmangler, som mangel på rømningsvei eller ulovlige bruksendringer

Forskriften gir Direktoratet for byggkvalitet hjemmel til å kreve at rapportene utarbeides elektronisk. Det er viktig for å sikre at rapporten følger boligen over tid, og at også senere eiere kjenner til boligens historikk.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2022. På samme tidspunkt trer de nye reglene i avhendingsloven i kraft. Endringene i avhendingsloven innebærer blant annet at boligselgere ikke kan ta et såkalt «som det er forbehold» og at boligkjøpere anses å kjenne til opplysningene i tilstandsrapporten.

Les NBBLs innspill i høringsrunden