En av de store fordelene ved å vokse opp i en familie med medlemskap i et boligbyggelag er at medlemskap kan overføres til andre familiemedlemmer. Denne muligheten kan utgjøre den store forskjellen i boligjakten.

BORI peker i sin pressemelding på at bare en i søskenflokk vil stå som «vinner» mens de andre ble stående tomhendt tilbake ettersom hele ansienniteten må overføres til én person.

Det Lillestrøm-baserte boligbyggelaget mente derfor tiden var moden for å myke opp en 85 år gammel praksis. Løsningen ble BORI Familie, en ordning som muliggjør at BORI-medlemmer nå kan dele opp og overføre hele eller deler av ansienniteten sin til ett eller flere familiemedlemmer.

Der man tidligere måtte overføre hele ansienniteten sin til ett familiemedlem, vil BORI nå i stedet porsjonere ut ansienniteten etter familiens behov. Ordningen gir ifølge BORI større valgfrihet og en helt annen fleksibilitet når det gjelder å utnytte medlemmenes egen ansiennitet til barnas fordel.

Mer info om BORI Familie her.