– Det er særlig materialkostnadene som har drevet opp entreprisene for boligbyggerne. En periode steg trelastprisene på grunn av problemer med barkebiller i Nord-Amerika, men det er nå tydelig at også flaskehalser i forbindelse med pandemien har skapt ytterligere kostnadspress for boligbyggerne. Isolerer vi materialkostnaden ser vi at den har steget 28 prosent det siste året, sier Fredriksen.

– Økte materialkostnader slår ut i økte entrepriser. Det presser opp boligprisene, eventuelt utsettes nye prosjekter. Tilbakemeldingene fra boligbyggelagene viser at flere nå opplever økte materialkostnader og et stramt arbeidsmarked som kapasitetsbegrensninger. Regningen havner til syvende og sist hos boligkjøperne via økte boligpriser, sier Fredriksen.

– I en tid med økt press på byggekostnadene blir det ekstra viktig at kommunene og boligbyggerne samarbeider for å sikre stabil byggeaktivitet. Kommunene er den viktigste myndighetsaktøren for økt boligbygging og de kan gjøre en forskjell ved: 1) Å klargjøre flere byggeklare tomter, 2) raskere saksbehandling, 3) forutsigbarhet i saksbehandlingen. Dette vil øke boligtilbudet og virke som en motvekt mot økt prispress på både nye og brukte boliger, avslutter Fredriksen