Hun kunne komme 2. januar å velge seg en hybel. Valget falt på en nyoppusset hybel på Sogn hvor hun skulle dele kjøkken og to bad med tre andre studenter, og husleia lå 1 500 – 2 000 kroner under private bofellesskap.

I disse dager er det mange studenter som er ute etter et sted å bo. Det rapporteres også i år om lange ventelister på studentboliger, selv om det kanskje er noe mindre etterspørsel fordi utenlandsstudentene ikke kommer. I år har vi riktignok hørt mer om hvor vanskelig og dyrt det er å få seg en privat hybel og astronomiske priser ved kjøp av miniboliger enn køen på Sogn og Kringsjå.

Det bevilges årlig tilskudd til bygging av studentboliger over statsbudsjettet, og de siste 10 årene i er det i gjennomsnitt årlig igangsatt ca. 1 300 bolig (kilde SSB). Dette er langt under målsettingene regjeringene har hatt de senere årene om en bygging av ca. 2 000 boliger årlig, men over tid er det en ikke ubetydelig vekst i boligtilbudet for studenter. Fra 2009 og fram til i dag er det igangsatt bygging av 13 000 boliger.

Dagens studenter er ikke for kravstore

Både erfaringen fra min datter som fikk bolig over natta og annen «svigermorsforskning» tyder på at i utgangspunktet er det et rimelig godt tilbud når det gjelder antall studentboliger – som selvsagt burde vært flere. Men de fleste som ønsker det, får studenthybel etterhvert – selv om de ikke får hybel 15. august, de får ikke de sentrumsnære hyblene, de får ikke eget bad og kjøkken, de kan ikke velge hvem de vil ha som nabo – og det er helt klart et manglende tilbud av familieboliger.

Er dagens studenter derfor kravstore siden de i så stor grad retter seg mot det private markedet både i leie og kjøp? Jeg tror egentlig ikke det. Vi må heller se på hvordan samfunnet utvikler seg, og at vi kanskje alle har blitt noe mer kravstore. Det betyr at det må bygges flere – ja kanskje mange flere studentboliger som studentene ønsker. Det betyr blant annet flere boliger med eget kjøkken og bad, flere boliger nært studiesteder og byliv og flere familieboliger. Økt tilbud av studentboliger studentene ønsker, vil være et svært godt supplement for hele boligmarkedet i pressområdene, og noe vil alle ønsker velkommen. For å få studentboligene som ønskes, må kriteriene for tilskuddet og nivået på tilskuddet vurderes. Hvis det i dag gis tilskudd til boliger som det store flertall av studentene ikke vil ha, er det en lite heldig satsing.