Fra startskuddet gikk på NBBLs lederkonferanse i november 2019 har vi nå samlet 100 prosjekter i vår BBL HUB. Pandemien skapte utfordringer og tvang oss til å tenke nytt. Nanocasten oppsto som følge av pandemien, og sikret rask og effektiv produksjon videre.

I løpet av arbeidet med prosjektet har vi vært så heldige å få hjelp av utplasseringselever som hadde som mål å lære seg det norske arbeidsmarkedet. Disse tre elevene fra OsloMet har sammen med avdelingen for innovasjon og kompetanse jobbet målrettet og taktfast slik at BBL HUBen i dag har samlet 100 nanocaster i vår HUB.

Hva består et BBL HUB prosjekt av?

Prosjektintervju og prosjektpitch danner grunnlaget for prosjektet som blir lagt ut i vårt prosjektpool.  Alle prosjekter mappes opp mot Bærekraftsregnskapet slik at casene dukker opp som alternative måter å tette identifiserte GAP i kartleggingen.

Ta kontakt

Vi vil gjerne bruke resten av juni til å lage så mange nanocaster som mulig så ta kontakt med cfm@nbbl.no dersom du har noe å bidra med. Vi er ikke kresne på eksempler og trenger alt fra tradisjonell rehabilitering til energiproduksjon og nye proptechmodeller!

PS: Nå kan ditt boligbyggelag få en egen HUB, her styrer du selv hvilke prosjekter som vises til hvem.