Dette er det nye styret

Leder Kirstin M. Leiros (OMT BBL), nestleder Morten Aagenæs (OBOS), Torbjørn Sotberg (BBL TOBB), Anne Tilly Aas (PBBL), Tom Søgård (GOBB), Johan Bruun (Usbl), Berit I. Antonsen (Bonord), Harald Schelderup (BOB) og fast møtende vararepresentant, Merete Eik (Bate). Vararepresentanter i tillegg til Merete Eik, er Rita Lekang (BBL Nobel) og Jørgen Pedersen (Vestbo BBL)

I tillegg velger NBBL sin ansatterepresentant i styret, og det er Christian Frengstad Bjerknes. (Ikke med på bildet)

NBBL kontingent 2023

En av sakene på landsmøtet var «kontingent til NBBL i 2023», og de ulike satsene for boligbyggelagenes medlemskap i NBBL ble vedtatt uendret fra 2022.