– NBBL stiller seg bak en videreføring av boliglånsforskriften, men er uenige i innstrammingene, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

I anbefalingen foreslår Finanstilsynet blant annet å senke grensen for maksimal gjeldsgrad fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt og at bankenes såkalte fleksibilitetskvote reduseres fra 10 til 5 prosent.

Balansert marked

Bjerknes deler Finanstilsynets bekymring for den økende husholdningsgjelda. Fortsatt er gjeldsveksten høyere enn inntektsveksten, det er ikke bærekraftig på sikt.

– Men situasjonen er annerledes i dag enn da forskriften ble introdusert i 2015 og senere strammet inn. Boligprisene har flatet ut de siste to årene og vi har opplevd et marked i god balanse. Gjeldsgraden stiger riktignok fortsatt, men det skyldes først og fremst lange tidsetterslep etter mange år med høy boligprisvekst. Med dagens boligprisvekst vil dermed gjeldsveksten gradvis dempes.

Flere renteøkninger

Mulighetene for en fjerde renteøkning i neste uke, i tillegg til innføringen av gjeldsregister og regulering av forbrukslån vil også virke dempende på boliglånsopptaket, tror Bjerknes.

– Samtidig som at byggetakten er høy sammenlignet med forventet befolkningsvekst. Det altså lite som taler for en ny periode med kraftig boligprisvekst. Det har også en verdi i seg selv at ikke disse kravene endres for hyppig. If it ain’t broke, don’t fix it, sier han.

Eierlinja forplikter

NBBLs oppfordring til finansministeren er å beholde dagens boliglånsregler, slik at førstegangskjøpere og lavtlønnede fortsatt har en reell sjans på boligmarkedet.

– Vi må huske at regulering av boliglån er en balansekunst. Eierlinjen forplikter og vi må ikke glemme at forskriften er fornuftig på makronivå, men rammer usosialt. NBBL er derfor uenige i at boliglånsforskriften bør strammes inn og synes forslaget rammer førstegangskjøperne unødvendig hardt.

;