På vegne av NBBL har Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) utarbeidet en indeks som beskriver utviklingen i førstegangskjøpernes kjøpekraft siden 2003.

Data for over 205.500 boligsalg viser at veien inn på Oslomarkedet for unge førstegangskjøpere stadig blir tyngre.

  • I perioden 2003-2007 hadde single førstegangskjøpere mellom 25–34 år råd til 36 prosent av Oslo-boligene som ble solgt.
  • Fra 2008 til 2011 var 25 prosent av Oslo-boligene fortsatt innen rekkevidde.
  • Mellom 2015–2019 hadde førstegangskjøperne kun hatt råd til 5,9 prosent av boligene som ble solgt i denne perioden.

Egenkapital ikke nok

Indeksen forutsetter at den gjennomsnittlige førstegangskjøper kan kjøpe bolig til 2.534.374 kroner – 800.000 kroner mer enn ti år tidligere. Summen holder likevel ikke til mer enn en brøkdel av Oslo-boligene som har blitt solgt de siste årene.

– Tallene viser at fast jobb og lønn for mange førstegangskjøpere ikke er nok til å skaffe seg en egen bolig i hovedstaden. Unge som mangler egenkapital eller hjelp fra foreldre blir ufrivillig henvist til leiemarkedet, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Øker prispresset

NBBL frykter at utviklingen fører til et ytterligere prispress på de minste og tilgjengelige leilighetene.

– En bedre balanse forutsetter at det bygges tilstrekkelig med nye boliger i pressområdene til at prisveksten kan stagges. Disse nedslående tallene aktualiserer en debatt om utbyggingstakt, saksbehandlingstid, hva som er tillatt å bygge og kostnadene forbundet med oppføring av nye boliger. 

Satse på andre eiermodeller

Hovedårsakene til fallet i kjøpekraften skyldes økte boligpriser og renter, strengere boliglånsregler og øvrig inflasjon.

– En måte å sørge for at flere kan oppnå målet om egen bolig er å satse sterkere på «leie-til-eie»-prosjekter og andre alternative eiermodeller. Mange boligbyggelag har selv etablert slike ordninger. Myndighetene bør nøye studere disse modellene og ruste opp virkemiddelapparatet slik at veien til egen bolig blir enklere og færre havner utenfor, oppfordrer Fredriksen.


I perioden 2003-2007 hadde single førstegangskjøpere mellom 25–34 år råd til 36 prosent av Oslo-boligene som ble solgt.


I perioden 2015-2019 hadde single førstegangskjøpere mellom 25–34 år kun råd til 5,9 prosent av Oslo-boligene som ble solgt.

​​

;