Det er mange forventninger som møter nyvalgte lokalpolitikere når valgkampens hete er over og hverdagen som folkevalgt starter. Forventninger både fra velgere, men også fra regjeringen. Ett av dokumentene som ligger på lokalpolitikernes bord, er Regjeringens forventninger til regional og lokal planlegging.

Det bygges for få boliger i pressområder, planprosessene tar for lang tid og boligprisene i disse områdene blir derfor høyere. For å møte de utfordringene, har Regjeringen bl.a utarbeidet nye forventinger om mer effektive planprosesser og mer utstrakt bruk av digitalisering. Og, ja – gjennomføres de, kan det resultere i at flere boliger bygges raskere. Det gir bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel av boliger, og derved lavere prispress.

Det store spørsmålet er om kommunene har kompetanse, ressurser og vilje til å følge opp i praksis. Det er i kommunene planleggingen skjer og boligene bygges. Stortinget har nylig vedtatt at tilstrekkelig boligbygging er et viktig mål. Ingen nasjonale retningslinjer vil ha effekt på boligbyggingen hvis ikke nasjonale ord omgjøres til lokal kommunal handling. Det er det de nyvalgte lokalpolitikeres oppgave å legge til rette for tilstrekkelig boligbygging.

Bård Folke Fredriksen, adm. dir. Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)