Mange er glad i plassen de bor og synes at de har verdens beste bomiljø. Kanskje er det et særlig godt sosialt miljø mellom naboene, med trivelige hagefester og en sterk dugnadsånd. Kanskje har man ekstra gode fellesområder og vakker eller smart arkitektur. Den nordiske interesseorganisasjonen NBO vil kåre Nordens beste bomiljø.

Man deltar i kåringen ved å sende inn en kort film på maks 1 minutt. Filmen skal vise i lyd og bilder hva det er som gjør ditt bomiljø godt. Filmen sendes inn til NBO innen 20. juni. NBBL håper at boligbyggelagene kan motivere sine borettslag og sameier til å delta i kåringen. Om det er boligbyggelaget eller boligselskapet selv som sender inn forslag, har ingenting å si. Vi ønsker oss at hvert boligbyggelag er representert med ett bidrag hver.

De fem nordiske landene velger ut 21 filmer hvor alle landene er representert. Styret i NBO evaluerer disse 21 filmene og nominerer én film fra hvert land. De fem nominerte annonseres i august. Vinneren velges av deltakerne på NBO-konferansen 8. september.

Les mer om kriteriene og prosessen, samt hvordan du sender inn film, på NBOs nettsider.