I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen ingen nye tiltak for å sikre stabil boligbygging. NBBL fortsetter derfor arbeidet overfor Stortinget og regjeringen frem mot regjeringens næringsrettede krisepakker i slutten av mai.

– Nye boliger og satsing på rehabilitering er viktig for å holde hjulene i gang. Vi har derfor store forventninger til at det kommer treffsikre tiltak for høyere og jevnere boligbygging, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Trenger en kickstart

NBBL har foreslått i en tiltakspakke at planlegging av vedlikehold av boliger, bygg, veier og offentlig infrastruktur gjøres nå. En slik stimulanse i dagens situasjon vil både bidra til å redusere arbeidsledigheten, samtidig vil det gi fart på aktiviteter når landet er i en friskere fase. Og akkurat da er det viktig med prosjekter som har en viss fart, det vil si planlagt og godkjent. Slike oppgaver kan ta landet raskt ut av krisen når smitteverntiltakene tillater full drift.

– Vi trenger en kickstart som skaper arbeidsplasser. Bygg- og anleggsbransjen er landets største fastlandsindustri. Bransjen ble stimulert av myndighetene da ledigheten økte på Vestlandet som følge av oljeprisfallet i 2014. Det fungerte. Dette må gjentas nå for å holde Norge i plan, mener Fredriksen.