Både borettslagsloven og eierseksjonsloven har regler om tidsfrist for avholdelse av årsmøte eller generalforsamling innen juni måned, men mange er nå usikre på om disse bør gjennomføres eller avlyses.

– NBBL anbefaler at man følger helsemyndighetenes anbefalinger. Her vil det være retningslinjer gitt av den enkelte kommune, og eventuelt instrukser som gis fra statlig hold som vil avgjøre. Vi ser nå raske endringer fra dag til dag, og det er nå mest sannsynlig at generalforsamling og årsmøter må utsettes, sier Line Bjerkek, advokat i NBBL.

Kan være hensiktsmessig å utsette

I dagens lovgivning er det krav om fysisk oppmøte, uten anledning til å avholde møtet elektronisk eller per telefon. Aksjelovens § 5-7 gir boligaksjeselskaper mulighet til å avholde en forenklet generalforsamling ved hjelp av elektroniske løsninger, NBBL har et forslag til tilsvarende lovhjemmel for borettslag og sameier til behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– I enkelte tilfeller, for eksempel i boligselskaper med lavt antall eiere, kan det avholdes møter. Dette forutsetter at folk følger anbefalinger fra myndighetene med hensyn til hygiene, egen helse og karantene. Dersom man sitter i karantene eller er syk, vil man kunne gi fullmakt til en annen å møte i sitt sted.

Det er heller ingen krav om antall oppmøtte for at en ordinær generalforsamling eller årsmøte skal kunne fatte et gyldig vedtak, men ved stort forfall kan det være hensiktsmessig å utsette møtet.

– Dersom årsmøtet eller generalforsamlingen kun skal behandle regnskap, årsrapport og valg, og dette er ordinært og ikke omdiskutert i boligselskapet, så vil nok folk flest mene at dette er kurant å avholde selv ved lav deltakelse. Det vil antakelig være mer hensiktsmessig å utsette behandlingen av saker av større betydning for boligselskapet der det er mulig, mener Bjerkek.

NBBL følger utviklingen

Situasjonen utvikler seg raskt fra dag til dag, slik at situasjonen fremover er uoversiktlig. Dersom tidspunktet for møtet er noe frem i tid, må det forventes at retningslinjene blir klarere og at det derfor blir lettere for boligselskapene å fatte en god beslutning.

NBBL undersøker nå med departementet om det er mulig å utsette fristene for å avholde generalforsamling og årsmøter, samt for å levere regnskapsopplysninger til brønnøysundregistrene.

Vi kommer tilbake med oppdatert informasjon så snart det foreligger.