– Mulighetene for å holde digitale generalforsamlinger og årsmøter har NBBL jobbet for i mange år, og nå ser det heldigvis ut til å bli en permanent ordning. Stortinget bør vedta regjeringens forslag så fort som mulig, slik at planlegging og avvikling av vårens årsmøter skjer uten usikkerhet til lovgivning og smittesituasjon, sier Bård Folke Fredriksen, adm. direktør i NBBL.

Styrket demokrati

Både borettslagsloven og eierseksjonsloven gjelder fortsatt, inkludert demokratiske spilleregler og mindretallsvern.

– Vi mener derfor at det er liten grunn til å frykte at de nye reglene gir et demokratisk underskudd, slik enkelte har hevdet, sier NBBLs advokat Line Bjerkek. Vår erfaring viser også at det er langt flere, og ikke færre, som har deltatt i de digitale møtene som ble avholdt i fjor.

De nye reglene inneholder også regler om at kommunikasjonen mellom boligselskapet og boligeierne kan skje elektronisk.

– Den enkelte boligeier får anledning til å reservere seg mot å motta meldinger elektronisk, men vår erfaring er at mange nå foretrekker å kommunisere elektronisk, avslutter Bjerkek.