– Suksesskriteriet er at de fleste i Friis gate har eierskap til fellesskapet. Det er enklere å drive et borettslag hvis alle føler seg sett og inkludert. Jeg tror at veldig mange kan ha utbytte av å ha litt mer fellesskap der de bor, sier Anne Cathrine Ingulstad Aga, styreleder i borettslaget Friis gate 6 på Grønland.

I november vant borettslaget den gjeve utmerkelsen «Norges beste bomiljø», en kåring i forbindelse med boligsamvirkets 75-årsjubileum.

Aga gir en stor del av æren til Usbl for at de i sin tid ville satse på et boligprosjekt som stimulerer til fellesskap og delingskultur.

– Vi er stolte av oss selv og glade for at Usbl ville satse på oss. Det er ikke gitt at noen vil legge penger i et borettslag med fellesløsninger som vi har. Friis gate er som en landsby i byen. Vi har såpass mye samvær at terskelen for å gå til naboen er superlav. For meg er det som en selvfølgelighet at det er slik, påpeker hun.

Koronavennlig hjemmekontor

Godt naboskap og fellesløsninger har vært gull verdt gjennom gjentatte smertefulle nedstenginger av samfunnet de siste 20 månedene.

– Det er et par ting som har gjort situasjonen mer levelig for oss. Vi har et felleslokale nede som vi organiserte om til koronavennlig hjemmekontor. Det fungerte fint for de i små leiligheter, og har reddet flere ekteskap, herunder mitt, sier hun spøkefullt, og fortsetter:

– Vi har hatt sosialt distanserte samlinger i storstua. Der har vi lerret, prosjektor og stor plass som gjør det mulig å se andre mennesker i en hyggelig setting. Kinokveldene vi har hatt har vært en "lifesaver" når kinoer har vært stengt og kulturarrangementer avlyst. Vi har investert i et skikkelig tv-abonnement på fellesområdet for enhver smak.

Ikke minst har borettslagets eget trimrom vært redningen for mange når landets treningssentre har holdt korona-stengt.

– Vi måtte dessverre gi slipp på fellesmiddagene våre, men vi har prøvd å få det til så kjapt det har latt seg gjøre. Men vi har arrangert julegrøt i bakhagen.

Anbefaler å dele mer

Friis gate 6 har beboere fra tre år til 83 år. Omfanget av fellesaktiviteter og delingskultur var blant tingene som gjorde at borettslaget kom seirende ut av bomiljø-kåringen.

Aga har ett godt tips til hvordan man kan øke fellesskapsfølelsen i borettslaget sitt:

– Man har et uutnyttet potensial i delingsøkonomi. For eksempel har vi et syrom med byttestativ. Det stativet har reddet meg fra veldig mange kleskriser. Det er ikke alle ting man trenger å eie alene. Alle trenger ikke ha en slagdrill. Da blir du også kjent med naboen! 

– Noe annet jeg kan anbefale for andre er å få opp en lavterskel kommunikasjonsmåte enten på Facebook eller andre steder. Vil du ikke delta så er det bare å la være, og er du stille og forsagt så får du iallfall se hva som skjer, understreker Aga.

Fakta

  • Borettslaget ble oppført i 1987 av USBL med flere fellesfunksjoner enn vanlig i bygårder.
  • Ifølge Foreningen Framtidsboliger finnes per i dag kun to velfungerende bofellesskap i Oslo, Friis’ gate 6 og Borettslaget Kollektivet på Hovseter.