– Det er sosialt urettferdig at unge med betalingsevne, men som mangler foreldre som kan bistå, ikke kan kjøpe et sted å bo. Det er urealistisk for de fleste å spare mange hundretusen mens man leier, samtidig som boligprisene mange steder i landet galopperer av gårde. For de som skal kjøpe bolig for første gang, bør kravet til egenkapital senkes fra 15 til 10 prosent slik det tidligere var, sier Bård Folke Fredriksen, adm. direktør i NBBL.

NBBL foreslår derfor blant annet et trinnvis egenkapitalkrav som ivaretar hensynet til finansiell stabilitet samtidig som de usosiale effektene av utlånsreguleringen reduseres.

– Det er etter vårt syn et politisk ansvar å finne den rette balansen mellom ulike hensyn; hensynet til at gjelden ikke blir for høy og de usosiale effektene av boliglånsforskriften, sier Fredriksen.

Les NBBLs høringsuttalelse om endringer i utlånsreguleringen

Sekundærboliger

Utover justeringer i egenkapitalkravet går NBBL inn for en videreføring av dagens boliglånsforskrift.

NBBL ønsker å opprettholde egenkapitalkravet på 15 prosent for ordinære boligkjøp, men vil skjerpe egenkapitalkravet til 60 prosent ved kjøp av sekundærbolig i pressområder. Dette kan dempe presset på boligprisene. Det er ikke urimelig at det er strengere krav for de som kjøper bolig nummer 2, 3 eller flere. Det er forskjell på å kjøpe en bolig der man selv skal bo og å kjøpe flere boliger beregnet for utleie. Også den fleksibiliteten banken har bør prioriteres til å hjelpe førstegangskjøpere med betalingsevne til egen bolig, og ikke disponeres for sekundærboligkjøp, understreker NBBL-sjefen.

Slik gjeldsveksten har utviklet seg mener NBBL at boliglånsforskriften kan videreføres. NBBL erkjenner imidlertid at det er krevende å finne rett balansegang. Ved for stram utlånsregulering risikerer man at stadig færre får mulighet til å eie egen bolig, og ved for stor tilgang på kreditt kan det føre til en for sterk gjeldsvekst som øker boligprisene ytterligere og gjør økonomien mer usikker.

– NBBL mener det ikke er grunnlag for å stramme inn utlånsreguleringen slik Finanstilsynet foreslår på det nåværende tidspunkt, sier Fredriksen.

Dette er boliglånsforskriften:

  • Boliglånet for primærbolig kan ikke overstige 85 prosent av verdien av boligen du kjøper.
  • Bankene kan ikke gi deg lån som er over fem ganger din årlige inntekt.
  • Bankene kan gi unntak for disse reglene i 10 prosent av lånene hvert kvartal. Unntaket for dette er Oslo, der grensen er 8 prosent.
  • Dagens forskrift gjelder frem til 31. desember 2020, etter å ha blitt fornyet i november 2019.
  • Opprinnelig ble boliglånsforskriften innført i starten av 2017, for å dempe den sterke boligprisveksten som hadde vært.
    Kilde: Regjeringen