Forslaget som nå er på høring, er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 367 Utbyggingsavtaler. Foruten NBBL består komiteen av medlemmer fra Asker kommune, Boligprodusentenes forening, Deloitte Advokatfirma AS, Entra ASA, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Moss kommune, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), KS, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norsk Eiendom, Norsk Kommunalteknisk Forening og Oslo kommune.

Målet med Byggblankett 8447 er at den skal være et nyttig hjelpemiddel for kommuner og utbyggere i forhandlinger om inngåelse av utbyggingsavtaler. Blanketten tar ikke sikte på å avklare de mange rettslige spørsmål som kan oppstå ved bruk av utbyggingsavtaler. Avtalepartene må selv vurdere og anvende relevante lover og forskrifter. Blanketten skal likevel bidra til at de spørsmål utbyggingsavtaler ofte reiser, løftes frem og reguleres på hensiktsmessig måte.

Høring og videre framdrift

Byggblankett 8447 er på høring til 2. oktober 2021. Alle kan sende inn kommentarer i høringsperioden og vi oppfordrer alle boligbyggelag til benytte muligheten og samtidig gi innspill til oss i NBBL. Du kan laste ned høringsforslaget gratis og sende dine kommentarer elektronisk gjennom vårt høringssystem. Du kan finne dokumentet under «Standard på høring» (Standard Norge).

Har du spørsmål til høringen kan du kontakte advokat Laila Marie Bendiksen, lmb@nbbl.no