Høstens statsbudsjett blir avgjørende

– Vi hadde håpet at Enova ble styrket med 1 milliard til energieffektiviseringstiltak i husholdningene. Slik ble det ikke - vi har derfor en forventning om at en betydelig opptrapping av satsing på «enøk» kommer i høstens statsbudsjett. Det er helt avgjørende for at vi kommer i gang med den varslede handlingsplanen og sterkere virkemidler for energiøkonomisering og lokal energiproduksjon, slik Energikommisjonen også foreslo. Vi er allerede langt etter. Så til høsten må Arbeiderpartiet følge opp det de selv har vedtatt på sitt landsmøte, og som de har SVs støtte for, sier Bård Folke Fredriksen.

Slutt på urimelig forskjellsbehandling

– Det er bra at det endelig kommer på plass en ordning og penger for strømstøtte til husholdninger som kjøper varme fra såkalte nærvarmeanlegg, og at den får tilbakevirkende kraft. Dette gjelder nærmere 20.000 husholdninger som til nå har vært utsatt for urimelig forskjellsbehandling. Mange har måttet tåle svært høye energikostnader i denne glemte gruppen av varmekunder, sier Bård Folke Fredriksen, adm. dir. NBBL.

Boligbygging er sterkt påvirket av makroøkonomi

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å endre inneværende års statsbudsjett i ekspansiv retning. Den såkalte budsjettimpulsen – som måler budsjettets virkning på norske økonomi - er oppjustert fra -0,6 til +0,4 siden i høst. Oljepengebruken går opp til 3%, fra 2,5% i høst. Altså det maksimale handlingsregelen åpner for, og det i en tid med bortimot full sysselsetting. Støttebevilgningene knyttet til Ukraina forklarer noe, men ikke alt.

– Jeg frykter at endringene i retning mer oljepengebruk i revidert nasjonalbudsjett isolert sett øker risikoen for at renten blir høyere enn Norges Bank har varslet. Høyere renter vil svekke boligbyggingen og nyboligmarkedet. Ytterligere økning i rentene rammer både folks betalingsevne/-vilje samtidig som det gjør nyboligprosjekter dyrere. Skal lysten til å kjøpe ny bolig komme tilbake må det igjen skapes tillit til at vi ikke får ytterligere renteøkninger enn de som er varslet, sier Bård Folke Fredriksen, adm. dir. NBBL.