Energikommisjonen skal kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon. Målet er at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og rikelig tilgang til fornybar energi.

– Jeg ser frem til å bidra i dette viktige arbeidet. For at vi skal nå klimamålene innen 2030, er vi helt avhengig av å produsere og spare energi i bolig og bygg de kommende årene. Derfor er det også avgjørende at forbrukerne og denne bransjen er representert i kommisjonen, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Det er et stort potensial for å redusere energiforbruk og produsere egen energi i borettslag og sameier. Dette er velprøvde tiltak som både vil bidra til redusert energibehov i samfunnet, men også gjøre husholdningene mindre sårbare for perioder med høye strømpriser.

– Sparing og egen produksjon av strøm i borettslag og sameier kan frigjøre energi til f.eks. elektrifisering av transportsektoren eller industrien. Tiltak i borettslag og sameier er ikke bare nyttig for de som bor der, men er også avgjørende tiltak inn i det store samfunnsregnestykket, forklarer Fredriksen.

NBBL deltar i kommisjonen sammen med bl.a. NHO, LO og representanter fra industrien.

Les mer på regjeringens nettsider.