– Det er veldig bra at regjeringen nå går fra ord til handling og fastsetter forskriften som gjør det mer lønnsomt med solenergi i borettslag og sameier. Selv om det er brukt urimelig og uforståelig lang tid før denne iverksettelsen trer i kraft, velger jeg i dag å glede meg over gjennomslaget. Dette likestiller boligtypene og vil legge til rette for mer fart i det grønne skiftet. Fremtiden er jo at vi produserer egen energi og deler den med hverandre, da kan vi ikke ha hindringer for dette, sier Fredriksen.

– Vi trenger mer fornybar strøm, og med disse endringene vil det bli lønnsomt for enda flere å investere i lokal energiproduksjon. Grepene tilrettelegger for at flere kan delta i plusskundeordningen og at flere kan ta i bruk ledig areal til strømproduksjon, sier olje- og energiminister Terje Aasland i regjeringens pressemelding