I hele april har vi stille observert boligprofetenes rivalisering i media. Den ene eksperten etter den andre har tittet inn i glasskulen sin, med ofte dystre avisoverskrifter som resultat. En meglertopp uttalte tidligere denne uken at deler av boligprisfallet under finanskrisen burde tilskrives medienes dekning av boligprofetenes spådommer, og at vi nå kan oppleve det igjen.

Med den tilsynelatende landsomfattende pessimismen som bakteppe fikk mange seg en overraskelse da fasiten fra Eiendom Norge kom. Det viste seg at optimistene hadde rett: markedet har vært overraskende robust i møte med koronakrisen, og boligprisfallet på opptil 10 prosent var herved avlyst.

«Fasit for boligprisene i april bekrefter hvorfor man skal lytte til de som har øret til bakken», kunne man lese NEFs administrerende direktør kommentere på sosiale medier etter offentliggjøringen av apriltallene, med en tydelig brodd mot bransjens forståsegpåere. Er tiden nå inne for en større grad av selvjustis blant landets clairvoyante boligeksperter?

Nye tider?

Boligspådom er ingen eksakt vitenskap. Kanskje er det god grunn til å hevde at meglerbransjen sitter nærmere fasiten, samtidig representerer meglere på ingen måte en nøytral og uavhengig part. Tvert imot er det dårlig business å betro seg til en journalist om at boligmarkedet er i ferd med å sakke akterut. Dette kan fort bli en selvoppfyllende profeti der boligselgerne avlyser salgsoppdraget og i stedet setter seg på gjerdet i påvente av bedre tider.

Journalister på jakt etter nyansene (og iblant mer sexy titler) må derfor lete andre steder. Derfor går de til bankøkonomene og analytikerne, som tør å være mer frilynte i sine boligmarkedsanalyser. Alt de har å tape er framtidig spalteplass dersom de ikke leverer til forventningene, og som tidligere journalist vet jeg selv hvor lett det er å vrake tørrpinnene til fordel for sensasjonsmakerne. Dette er enkel medielogikk, enten vi liker det eller ei. Spørsmålet er om boligmarkedet blir skadelidende av all synsingen. Selv tror jeg det iallfall er en grov overvurdering av boligprofetene å tilskrive dem makten til å velte et helt marked.

De aller fleste er inneforstått med at bolig er en investering med elementer av risiko på lik linje med alle andre investeringer. Markedet vil svinge og det vil også boligprofetenes treffsikkerhet. Jeg tror at også leseren evner å skille mellom tabloide dommedagsprofetier og faglige, holdbare resonnementer. La oss derfor bare anerkjenne spådommene som en naturlig og iblant underholdende del av avisenes stofftilgang. Selv er jeg trygg på at de fleste av oss lar vår egen økonomi og risikovilje danne grunnlaget for hvordan vi plasserer pengene våre, ikke andres forsøk på kvalifisert gjetning og fete avisoverskrifter.