Dette var noe av det NBBLs Bård Folke Fredriksen ga innspill om til kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. Statsråden hadde invitert bolig- og byggebransjen for å få gode råd til arbeidet med «Boligmeldingen». Totalt ni organisasjoner som representerte eiendomsmeglere, utleiere, boligbyggere, huseiere og ikke minst oss i NBBL deltok. Vi var utfordret til å gi innspill om tema: boligbygging og oppgradering

Eldre blokker er viktig i et samfunnsperspektiv

- Oppgradering av eldre blokkbebyggelse er viktig for å utnytte energisparepotensialet i disse blokkene. De binder CO2 i 100-200 år og må derfor sikres et langt liv. Vi blir mange eldre innbyggere som ved riktig oppgradering av boligen kan bo trygt og godt hjemme i mange år framover. Ivaretagelse av eldre blokker er derfor et samfunnsansvar – ikke bare den enkelte beboer eller borettslag, sa Bård Folke Fredriksen.

Gjelsvik takket for innspillene og ønsket en fortsatt dialog med organisasjonene for å sikre god kunnskap og gode svar inn i «Boligmeldingen».