Må være attraktiv for seriøse aktører

Regjeringen skal nedsette et utvalg som skal gjennomgå husleieloven som regulerer rettigheter og plikter som leietakere og utleiere har i et leieforhold. I forkant av dette var sentrale aktører, som bl.a NBBL, invitert til et møte for å gi sine innspill.

– Det er viktig at husleieloven ikke stenger for alternative boligkjøpsmodeller. Loven må også gjøre det attraktivt for seriøse aktører å tilby utleie, sa advokat i NBBL, Lars Grøndal i møtet.

NBBL ønsker å være med i utvalget

Kommunal- og distriktsdepartementet skal nå nedsette utvalget og ferdigstille mandatet. Et utvalg som NBBL mener bør ha en bred sammensetning med representanter for de ulike interessene, samt akademia.

– Sist det ble nedsatt et husleielovutvalg var NBBL med. Det ønsker vi å være også denne gang. NBBL og våre 41 boligbyggelag jobber mye med utleieproblematikk, og vi representerer mange ulike interesser og perspektiver på utleieområdet, avslutter Grøndal.

Les NBBLs innspill til mandat og sammensetning av et husleielovutvalg.