I Boligvennlighetskåringen rangerer NBBL i hvilken grad kommunene sørger for at det kan bygges boliger og riktige boliger, samt at tidsbruk og gebyrer er på et fornuftig nivå. Lykkes man i NBBLs kåring, betyr det at boligbyggingen kan holdes oppe og prisene nede.

– Kommunene er den viktigste myndighetsaktøren for å sikre at det bygges nok boliger, slik at folk har råd til å eie sin egen bolig. Nå stuper boligbyggingen og salget av nye boliger, til laveste nivå siden 2010. Da er det ekstra viktig at kommunene regulerer nok byggeklare tomter slik at det ikke blir mangel på boliger og voldsom prisstigning når dagens usikkerhet og renteuro har stabilisert seg og boligkjøperne melder seg, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

I Stavanger har vi fokus på forutsigbarhet, færre planer, enklere planer og at utbyggere må respektere vedtatte planer. Kommunen og utbygger må være ett lag med felles mål, sa Kaj Lea fra Stavanger kommune.
I Stavanger har vi fokus på forutsigbarhet, færre planer, enklere planer og at utbyggere må respektere vedtatte planer. Kommunen og utbygger må være ett lag med felles mål, sa Kaj Lea fra Stavanger kommune.

Levanger – best av alle for andre året på rad

Levanger er fremdeles blant de beste kommunene i landet på de fleste områder. Men Levanger kan forsvare førsteplassen fremover ved for eksempel å øke andel digitale byggesøknader.

Drammen er årets klatrer

NBBLs undersøkelse gir mulighet til å følge utvikling fra år til år. Drammen er årets klatrer blant storkommunene, med en forbedring på hele 10 plasser på hovedindeksen fra 2021 til 2022. Dette skyldes i stor grad kortere saksbehandlingstid på reguleringsplaner. I andre enden faller Bergen mest, og er 10 plasser ned.

«Oslo og omegn» har fortsatt en lang vei å gå

På bunnen av listen over de 20 største kommunene finner man fortsatt Oslo (19), Bærum (18), Asker (16) og Lillestrøm (17).

En tydelig oppfordring

Fredriksen oppfordrer særlig storkommunene som havner lengst ned på lista å bruke kåringen som et verktøy for å gi innbyggerne et bedre tilbud av boliger fremover i et vanskelig boligmarked.

– Aktiv kommunal tilrettelegging virker. Kommuner som er svake på å tilrettelegge for boligbygging, har få byggeklare tomter og bruker lang tid på reguleringssaker. Det gjør at det igangsettes færre boliger og at prisene blir høyere, og krevende å etablere seg i egen bolig, sier Fredriksen.

Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har på vegne av NBBL rangert 119 kommuner etter deres evne til å fremme boligbygging. Kommunene blir rangert ut ifra 16 indikatorer som saksbehandlingstid, gebyrer, tomtereserver og boligpriser. Analysen er basert på 2022
Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har på vegne av NBBL rangert 119 kommuner etter deres evne til å fremme boligbygging. Kommunene blir rangert ut ifra 16 indikatorer som saksbehandlingstid, gebyrer, tomtereserver og boligpriser. Analysen er basert på 2022 tall, og sammenlignes med 2021. Her forklarer Andreas Benedictow hvordan indeksen er bygd opp.

Nysgjerrig på din egen kommune eller nabokommunen?

NBBLs Boligvennlighetskåring er en digital løsning som du selv kan bruke og velge hvilke indikatorer og kommuner du vil sammenligne. Den er kostnadsfri, og alle kan bruke den. Eneste betingelse er at du krediterer NBBL som kilde. Gå inn på denne lenken og sjekk ut det du lurer på.

Finn din kommune og se hvor boligvennlige dere er.