– Myndighetenes krav til egenkapital er for strengt for unge i etableringsfasen. Unge med jobb og fast inntekt får ikke råd til bolig. Det er urealistisk å tro at de kan spare mange hundre tusen kroner uten foreldrenes hjelp, sier administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i NBBL til NRK.

NBBL sender nå et brev til regjeringen hvor vi foreslår at de som kjøper bolig for første gang får redusert kravet til egenkapital til 10 prosent.

Samtidig vil vi at de som kjøper flere boliger, for eksempel til egne barn eller til utleie, må ha 60 prosent egenkapital, og at dette skal gjelde for hele landet. I dag gjelder et strengere egenkapitalkrav bare for Oslo.

Alle andre får 15 prosent krav til egenkapital – som i dag.

Fredriksen mener en slik regelendring vil sørge for at flere førstegangskjøpere kommer inn i markedet, og at det strengere kravet til investorer kan bidra til å dempe prisene.