De fleste eldre ønsker å bli boende hjemme foran å flytte til en omsorgsbolig eller på sykehjem. Ofte er det behov for ombygging og heis for at dette skal være mulig.

– NBBL oppfordrer kommunene til å bruke tilpasningstilskuddet i samarbeid med borettslag og sameier. Flere tilpasninger av boligen er nødvendig for at eldre skal bo lenger hjemme, sier adm. direktør i NBBL, Bård Folke Fredriksen.

Heis er viktig

Etterinstallering av heis i sameier og borettslag gjøre ofte en stor forskjell.

– For fem år siden valgte tre borettslag i sognekommunen Årdal å investere i heis. I Øvre Årdal er det nå nærmest ingen etterspørsel etter omsorgsboliger. Kommunen sparer mye penger. På Årdalstangen derimot, der ingen blokker har heis, er etterspørselen etter omsorgsboliger fortsatt stor. Dette illustrerer behovet for etterinstallering av heis og at kommunene må bruke Husbanken. Da må Husbanken også få økte rammer, sier NBBL-sjefen.

Boligbyggelagene har løsningen

I distriktsmeldingen, som nå er til behandling i Stortinget, er eldreboliger godt beskrevet, men det er imidlertid ingen løsninger på eldrebølgen.

– Boligbyggelagene har mange gode løsninger og kan bidra med både bygging og rehabilitering av sameier og borettslag, slik at eldre kan bo hjemme lengst mulig, sier Fredriksen.

Han viser også til at Norge bør lære av Sverige og Finland, som har satset helhetlig på boliger for eldre.