Hva skjer når vaksinene begynner å funke: Vil vi fortsatt jobbe hjemmefra? Hvilke konsekvenser får hjemmekontoret? Trenger vi store kontorbygg? Blir det flere åpne kontorlandskap? Og hvilke digitale samhandlingsverktøy kommer?

Flere vil jobbe mer hjemmefra og arbeidsgivere kommet til å legge til rette for dette. Kanskje ikke i like stor grad som Telenor-sjefen så for seg i fjor sommer. Men alle vi som til vanlig sitter på kontor kommer til å jobbe mye mer hjemmefra enn vi noensinne kunne se for oss før korona. Både fordi det sparer tid, men også fordi mange har vent seg til digitale arbeidsverktøy. Flere arbeidsgivere ser at det produseres godt fra «gjemmekontorene». Dette får konsekvenser for alt fra eiendomsmarkedet til barnefamiliers tidsklemme.

Færre kontorer…eller flere?

I sine prognoser fremover mener Veidekke at alle piler peker oppover for bygg- og anleggsbransjen – med ett unntak: private yrkesbygg, dvs. kontorer og hoteller. Det trenger vi mindre av i tiden fremover. På et seminar før påsken mente Entra at mange arbeidsgivere allerede legger opp til en underdekning av kontorplasser. På den andre siden, smittevernhensyn kan tilsi at arbeidstakere jobb trenger mer plass, kanskje også adskilte kontorer. Om dette er ønsketekning fra en av Norges største tilbydere av kontorbygg, gjenstår å se.

Uansett er nok mange arbeidsgivere i tenkeboksen, og vil vente og se før fremtidig kontorbehov er avklart. 2021 er derfor neppe tidspunktet for å inngå lange og lite fleksible avtaler om kontorleie.

Nye kontorløsninger

Et annet spørsmål er hva slags kontorer det er behov for. Man kan gjøre mye fra et hjemmekontor, men hva med våre sosiale behov: Fredagspilsen, de spontane faglige diskusjonene ved kaffemaskinen eller lunsjbordet, den vanskelige samtalen, den svært viktige og ikke planlagte erfaringsdelingen, og ikke minst hvordan bli bedre kjent med kolleger. At vi alle har sosiale behov også i jobben tror jeg selv de mest introverte har blitt oppmerksom på det siste året.

Hvilken type kontorlokaler og løsninger legger best til rette for sosialt samspill på jobben? Den store kampen de siste tiårene har stått mellom åpent kontorlandskap, cellekontor og ulike kombinasjoner av disse to ytterpunktene. Når smitteplagen er tilbakelagt vil sikkert mange tenke at fremtiden bør være mest mulig åpne kontorlandskap. Konsentrere seg kan man gjøre på hjemmekontoret. Jobben skal først og fremst være en sosial arena. Men hvor sosiale er man egentlig i et åpent kontorlandskap? Sitter ikke bare folk med støyreduserende hodetelefoner og passer på ikke å forstyrre hverandre?

Om du har arbeidsoppgaver som krever dyp konsentrasjon er min erfaring at åpne landskap reduserer den spontane interaksjonen. Samtaler må i større grad planlegges og gjennomføres i dedikerte stillerom, og da er det jo mye enklere å sende en e-post – ikke så ulikt virkeligheten når vi er på hjemmekontor.

Nye digitale verktøy

Et tredje spørsmål er hvilke digitale verktøy som trengs for å gjøre en god jobb både hjemmefra og på kontoret. Viktigst er stabile bredbåndsforbindelser både hjemme og på jobb. Det aller mest frustrerende jeg har opplevd det siste året er når det holdes presentasjoner og det hakker eller du kastes ut. Særlig stressende er det når du selv holder presentasjonen. Dette problemet må vel kunne løses, men til hvilken pris? En annen utfordring er å få alle med på diskusjoner. Dette er vanskelig nok i et fysisk møte. I digitale møter, og ikke minst i hybridmøter der enkelte deltar fysisk, mens andre deltar digitalt, er dette enda vanskeligere. Mitt drømmescenario at vi kvitter oss med skjermene og heller møtes som Star Wars-inspirerte hologrammer.

Det blir endringer

Hjemmekontoret, hyttekontoret, kafékontoret og nærkontoret er utvilsomt kommet for å bli. Ikke minst i et land som Norge med store avstander, mange hytter og hvor arbeidsgivere har stor tillit til sine ansatte. Fordelene for klima og miljø ved mindre transportbehov, og økt effektivitet pga. bedre konsentrasjon og mindre reisetid er så store at jeg vanskelig ser for meg å jobbe like mye på kontoret som da korona først og fremst var en meksikansk pils.

Og til slutt så klapper vi litt, eller kanskje aller helst gir mer lønn, til alle de som ikke kan gjøre jobben hjemmefra – og som har vært så viktige det siste året.