Bakgrunn

Det kan være vanskelig å forstå prisene og regningene fra fjernvarmeselskapet.  Prisen på fjernvarme skal etter dagens regler ikke være høyere enn prisen på strøm, men denne prisreguleringen er til vurdering av energimyndighetene. NVE har bestilt en utredning som gir anbefalinger om ny prisregulering. Rapporten er på høring med frist 1. februar 2023. Der foreslås det at prisen på fjernvarme bør reduseres betydelig, ved at nytt pristak skal være «beste tilgjengelige alternative teknologi». I praksis betyr det at prisen ikke skal være høyere enn om det ble valgt lokale varmepumper.

NBBL vil representere fjernvarmekundene i møtet og høringen. Men det er viktig at de som er fjernvarmekunder, eller bistår kundene, kommer direkte til orde. NBBL oppfordrer derfor boligbyggelagene til å stille med personer i møtet, og at boligbyggelagene også oppfordrer sine forvaltede borettslag og sameier med fjernvarme til å engasjere seg.

En bredde av innspill vil gi energimyndigheten et godt grunnlag for å arbeide videre med spørsmålet om pris.

Hovedtema for innspill er

  • Hvordan bør fjernvarmeprisen reguleres?
  • Hvordan bør NVE behandle klager på fjernvarmeprisen med dagens regulering?

NVE vil også ha innspill om:

  • Skal det være mulig å tilby fastpris på fjernvarme med dagens prisregulering? I så fall hvordan kan dette gjennomføres uten å bryte energilovens krav om at fjernvarmeprisen ikke skal være høyere enn strømprisen?
  • Skal man kunne tilby spisslast til en annen pris enn grunnlast, og hvordan skal spisslast og grunnlast defineres?
  • Bør det etableres en fast tariffstruktur for prising av fjernvarme?

Skriftlige innspill må sendes inn senest NVE innen 1. februar.

De som har oppfatninger eller innspill, men ikke kan stille i møtet, kan gi sine innspill til NBBL. Ta kontakt med spesialrådgiver Ketil Krogstad, tlf: 97 13 91 93.

Meld deg på.

Les mer og send inn innspill til NVE