Nylig lanserte Usbl sitt første boligprosjekt med «leie til eie», og ble dermed det tiende boligbyggelaget i landet til å tilby unge alternative veier inn i et brennhett boligmarked.

– At disse konseptene er i stadig utrulling i boligbyggelagene viser et stort behov blant boligkjøpere og at vi tar samfunnsansvaret vårt på alvor. Vi må satse på alle tilgjengelige virkemidler for å øke tilgangen til eiemarkedet for mennesker med betjeningsevne, men uten tilstrekkelig egenkapital, kommenterer Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Ordningen blir stadig oftere fremhevet som et virkemiddel for å få flere inn i eiemarkedet. I august la Erna Solberg og Nikolai Astrup turen til Hønefoss for å snakke med NBBL og Ringbo om hvordan vi kan øke satsingen på slike eieformer.

– Boligbyggelagene har hele veien stått i front for utviklingen av alternative eiemodeller, til tross for at vi opererer under de samme rammevilkårene som andre boligbyggere. Å sikre at folk bor godt i egen, eid bolig, er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag. Det er gledelig at mange partier nå henviser til leie-til-eie-modeller som boligpolitisk tiltak i valgkampen, men det er viktig at også rammevilkårene styrkes, påpeker Fredriksen.

Aktørene må samarbeide

NBBL tror at boligbyggelagene står klare til å ta i bruk ulike leie-til-eie-konsepter i langt større omfang enn i dag.

– Dagens skatteregler for boligselskaper begrenser hvor stor andel av selskapets boliger som kan leies ut. Vi håper at regjeringens forslag om å øke andelen av slike boliger i borettslag er et skritt i riktig retning, fortsetter Fredriksen, og henviser til planlagte endringer i skatteloven.

– Samtidig må vi huske på at ingen aktør eller myndighet kan ta ansvaret for en velfungerende boligpolitikk alene. Staten må fortsette å forenkle lov og regelverk, og norske kommuner må regulere og gjøre flere boligtomter byggeklare i et langt høyere tempo enn i dag.

Boligbyggelagene og andre boligbyggere må øke utbyggingstakten når flere tillatelser foreligger.

– Alle parter må bidra til en ekstraordinær innsats slik at dagens ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i mange pressområder kan utbedres, og den aggressive boligprisveksten stagges, oppfordrer han.