- Christian Fredrik har vært en fantastisk innovativ og energisk bidragsyter. Selv om vi synes det er trist å miste han, ønsker vi han selvfølgelig lykke til i sin nye stilling. Det er hyggelig at han fortsetter i boligsamvirket, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Mathisen har jobbet i NBBL i 8 år, og har vært en drivkraft for innovasjon og utvikling som boligbyggelagene har hatt, og vil ha verdifull nytte av fremover.

Han har sin siste arbeidsdag i NBBL 31. august. I samarbeid med Vestbo, har vi gjort en avtale med sikte på at Christian Fredrik likevel skal fullføre mikroenergiprosjektet for NBBL. Målet er at prosjektet kan testes for drift mot slutten av høstsemesteret.

Vi har satt i gang rekrutteringsprosess av ny avdelingsleder. I tiden frem til ny direktør er rekruttert, vil Tonje Rock Løwer fungere som avdelingsleder i tillegg til sin jobb som kommunikasjonsdirektør.