NBBL er godt fornøyd med at forskriften er vedtatt, og håper dette kan bidra til at boligselskapene kan få gjennomført nødvendige møter. Koronaloven skulle opprinnelig gjelde til 26. april, men for at forskriften skulle ha noen særlig praktisk betydning var vi avhengige av at loven ble forlenget utover dette. Høringsfrist for dette var 8. april. 21. april vedtok Stortinget at Koronaloven skulle forlenges, og den gjelder nå til 27. mai.

I og med at forskriften er kortvarig ønsker NBBL at det også gis en fristutsettelse på lovenes frist om å avholde møtene innen utgangen av juni, samt for fristen til å sende inn regnskaper innen utgangen av juli. Vi har tatt dette opp med departementet, som arbeider videre med dette spørsmålet.

Se vår veileder til forskriften.

Forskriften finner du her.