– Førstegangsetablererne er blant dagens budsjettapere. NBBL hadde håpet på langt mer ambisiøse og fremtidsrettede forslag som kan gi flere førstegangskjøpere innpass på boligmarkedet, sier Henning Lauridsen, direktør for interessepolitikk og juss i NBBL.

I statsbudsjettet foreslås en videreføring av tilskuddet til 2.200 studentboliger også i 2020. I tillegg bevilger regjeringen 30 millioner kroner til et prosjekt som skal gjøre tildelingen av kommunale utleieboliger enklere. Det skorter derimot på tiltak rettet mot førstegangskjøperne.

– Vi vet at det er vanskelig for førstegangsetablerere på boligmarkedet. I sommer kom nyheten om at færre ungdommer enn tidligere kjøper egen bolig. Nylig satte også Norges Bank opp styringsrenta, slik at boliglånene blir dyrere.

Omkamp i budsjettrunden

Han viser til at NBBL ved flere anledninger har fremmet offensive forslag, som han mener regjeringen kunne lyttet til.  

– I NBBL mener vi eksempelvis dagens BSU-ordning både kan styrkes og spisses, slik at den både forbeholdes og forbedres for nettopp de som skal kjøpe sin egen bolig. En slik modernisering av denne ordningen vil være både fremtidsrettet og offensivt, understreker Lauridsen.

En annen måte å hjelpe ungdom som ikke har tilstrekkelig egenkapital er å utvide dagens startlånsordning, påpeker Lauridsen.

NBBL vil nå bruke Stortingets budsjettprosess til å spille inn tiltak som kan gjøre situasjonen for førstegangsetablere på boligmarkedet enklere.

;