Prisen på fjernvarme har siden 80-tallet fulgt prisen på strøm. NVE har satt i gang et arbeid med å vurdere dagens prisregulering og har engasjert Vista Analyse til å utrede en ny reguleringsmodell for prising av fjernvarme. NBBL taler mange husholdningskunders sak som er innelåst med fjernvarme, og vi ønsker en diskusjon om hvordan fjernvarme skal prises på en mer rettferdig måte.

NBBL fikk besøk av faglige innledere fra NVE, Vista Analyse, Eidsiva Bioenergi og NOVAP, høre erfaringer fra borettslag og til slutt en debatt med representanter fra SV, Venstre og Høyre.

Se livestream: