Alle typer boligselskap i Norge kan delta, uavhengig av om de er forvaltet av OBOS eller ikke. OBOS ønsker å belønne de beste tiltakene, enten dere har hatt målbar effekt innen økonomisk, miljømessig eller sosial bærekraft.

Alle bærekraftstiltak vil bli vurdert. Et større miljøtiltak må være gjennomført i løpet av de senere årene, og vinnersjansen øker hvis man kan vise til kontinuerlig arbeid over tid. Boligselskapet må ha investert minst én million kroner i miljørettede tiltak for å bli vurdert.

OBOS ønsker å inspirere, engasjere og vise fram alt det gode arbeidet som blir gjort. Søknadsfristen er 1. mars 2022.

Les mer om prisen og send inn din søknad her.