Utdanningsprisen deles årlig ut av Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) til noen som har styrket sin real- og formalkompetanse gjennom utdanning. Vinneren mottar 150.000 kroner.

NBBL har over lengre tid arbeidet med å utvikle verktøy for grønn rehabilitering av eksisterende boligbygg. Miljøvennlig fornying er nødvendig for å nå regjeringens klimamål innen 2030. Didrik Eie Fossum skrev masteroppgave om et av disse verktøyene: en bærekraftmanual for boligsamvirket.

FLT begrunner i en pressemelding valget slik:

Fossum har på en imponerende måte, fra et tynt grunnlag, maktet å utvikle et verktøy godt tilpasset behovet. Verktøyet er så godt bearbeidet at det umiddelbart ble inkludert i NBBLs strategi for bærekraftsregnskap.

I oppgaven er problemstilling og forskningsspørsmål formulert og besvart på en systematisk og vitenskapelig måte. Teoridelen av oppgaven er basert på et omfattende litteraturstudium som hele byggsektoren vil ha stor nytte av.

Manualen kan også med enkle grep benyttes som et operasjonelt verktøy, både for organisasjoner og for relevant personell på alle nivåer, for å øke bevisstheten og kvaliteten i beslutninger vedrørende bærekraft i sektoren.

Vi gratulerer Didrik med prisen og takker for godt samarbeid!