Det koster å bygge nytt, så noe av det beste vi kan gjøre er å ta vare på boliger og bygninger som allerede er bygget. Renovering er bra for økonomien, miljøet og for menneskene som bor i boligene.

I Nordrøn borettslag i Narvik har de gjort mange renoveringstiltak som har redusert årlig energiforbruk med 75 prosent. Ett av de store tiltakene var å bore etter bergvann. I 2018 bora de 12 hull av 300 meter. Tidligere hadde de et energiforbruk på 500 000 kilowatt timer pr. år. Etter at de boret etter bergvann er energiforbruket på 100 000 kilowatt timer. Selv om det kostet nesten fem millioner kroner å gjøre denne jobben, er det så besparende at det betaler seg selv.

– Den norske modellen der vi eier våre egne boliger er med på å redusere ulikhetene i landet vårt og har en svært viktig rolle i det sosiale og økonomiske bærekraftperspektivet. Det er fordi den største delen av formuen til folk i Norge ligger i verdien av boligen, sier Bård Folke Fredriksen, adm. Dir. NBBL. Når vi også vet at boligmassen har et potensiale til å redusere energiforbruket med 75 prosent er boligene også en bærebjelke for å nå klimamålene.

Her er BBC-filmen fra Narvik

Stort potensiale for redusert energibruk i borettslag og sameier